360-ESIMIESARVIOINTI

 

360POWER® on moderni konsepti esimiestyön ja johtamisen arviointiin ja kehittämiseen. Hyvin toteutettu 360-esimiesarviointi mahdollistaa rakentavalla tavalla johtamisen eri osa-alueiden arvioinnin. Lisäksi se esittää jäsennetysti kehittämistarpeet organisaatiossa antamalla hyödyllistä tietoa myös yrityksen johtamiskulttuurista.

360-esimiesarvioinnin taustalta löytyy yhdistelmä parhaimpia johtamiskäytäntöjä, jotka pohjaavat mm. John Hunt (LBS), John Kotter(HBS), Unto Pirnes (JTO), Daniel Goleman näkemyksiin.

Corporate Spiritin 360-esimiesarviointi kertoo, kuinka menestyksekkäästi henkilöt hallitsevat ja kehittävät monimutkaisia työkokonaisuuksia sekä kykenevät johtamaan muita. Yksi sen erityispiirteistä on arvioitavan henkilön roolin vaatimusten huomiointi. 

360POWER®-ESIMIESARVIOINNIN HYÖDYT

• Tukee henkilön kehittymistä esimiehenä ja johtajana.
• Kohdistaa huomion henkilön tehtävän kannalta keskeisiin asioihin.
• Kehittää tuloksellista johtamista organisaatiossa ja vahvistaa organisaation kilpailukykyä.

Paras hyöty 360-arvioinnista ja sen palautteenannosta saadaan, kun tulokset käsitellään keskustellen ja arvioitavalle laaditaan yhdessä (esimiehen ja/tai ulkopuolisen konsultin kanssa) henkilökohtainen toimenpidesuunnitelma. Lue lisää fasilitointikeskustelusta.

360-esimiesarviointi keskittyy seitsemän johtamiskompetenssin mittaamiseen.

RAPORTOINNISTA TUKEA TULOSTEN HYÖDYNTÄMISEEN

360-esimiesarviointi hyödyntää viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa arviointiprosessin toteuttamisen tehokkaasti ja luotettavasti, myös monikielisessä ympäristössä. Konseptin selkeät ja helposti analysoitavat raportit tukevat konkreettisesti esimiestyön kehittämistä ja ovat helposti jaettavissa palautteensaajille dynaamisen CIXTRANET®-raportointijärjestelmän avulla.

Kokeile demoa!

Corporate Spirit noudattaa 360-arvioinneissaan Suomen henkilötietolain vaatimuksia. Rekisteriseloste on luettavissa täällä.

 


KYSY LISÄÄ:

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
  +358 40 538 3538
  Lähetä viesti
Marianna Väre
People & Business Development Manager
  +358 40 673 5622
  Lähetä viesti
TULE KÄYMÄÄN

Corporate Spirit Oy
Spektri Business Park, TRIO, 4.krs
Metsänneidonkuja 8
02130 Espoo

Corporate Spirit Oy
Läntinen Pitkäkatu 21-23 C
20100 Turku
OTA YHTEYTTÄ

+358 9 452 0730
info@corporatespirit.fi
www.corporatespirit.fi
SEURAA MEITÄ
TILAA UUTISKIRJE